Hem

Välkommen


Verksamheten etablerades år 2000 av Magnus Menfors.


Jag erbjuder psykoterapi, handledning och utbildning.


Som medlem av Sveriges psykologförbund och Psykologföretagarna i Sverige arbetar jag enligt förbundets yrkesetiska principer för psykologer i Norden och kvalitetssäkrar mitt arbete


Verksamheten lyder under Hälso- och sjukvårdslagen, sekretesslagen och journalföringslagen då behandlingen bedrivs av legitimerad personal.

Magnus Menfors

- Leg Psykolog 

- Leg Psykoterapeut

- Specialist i Klinisk Psykologi

- Handledare

Psykoterapi

Vi möter alla under livets gång personliga bekymmer och händelser som kan vara svåra att hantera på egen hand. I olika perioder i livet kan vi uppleva känslomässiga problem som hindrar och begränsar oss, vi kan uppleva tillvaron som meningslös och tom, det kan ske stora livshändelser och förändringar som påverkar oss kraftigt. Är det mer än vi klarar att bemästra skyddar sig psyket och ett symtom kan uppstå. 

Det händer att dessa svårigheter är svåra att komma tillrätta med på egen hand, då kan det vara bra att tala med en person som är professionell, en legitimerad psykolog och eller en legitimerad psykoterapeut. 


Det kan vara en mängd olika anledningar till att någon söker kontakt;

  • Nedstämdhet, depression, brist på engagemang, livet upplevs tungt och meningslöst
  • Trauman, om du har upplevt hemska omständigheter / situationer och har svårt komma vidare med ditt liv 
  • Livskriser, sorg och förluster av olika slag, t.ex. efter anhörigs död, en sjukdomsupptäckt 
  • Ångest som påverkar livssituationen, svårt reglera dina känslor
  • Sexuella problem
  • Upplevelse av otillfredsställelse med livssituationen som helhet
  • Eller olika symtom som kan vara svåra att själv hantera som; depression, självmordstankar, ångest- panikkänslor, fobier, tvångstankar, stress, sorgereaktioner, krisreaktioner


Psykoterapi är en behandling i form av regelbundna samtal under en kortare eller längre tid, allt från några tillfällen till en längre tidsperiod. Tidslängden och frekvensen är beroende av problematiken. Fokuset för behandlingen, formuleras gemensamt och där utgångspunkten är din situation och dina behov. Behandlingen genomförs utifrån en överenskommelse mellan psykoterapeuten och patient, där det finns en tydlig överenskommelse kring tider, arvoden, frekvensen för kontakten och psykoterapins längd är fastställda. 


Psykoterapi kan syfta till att öka din egen förståelse och stödja möjligheten att hantera och eventuellt förändra din livssituation. Men syftet med psykoterapi är personlig och upplevs olika. 


Relationell psykoterapi 

Jag är utbildad i och utgår i mitt arbete från den Relationellt inriktade psykoterapin. Jag är medlem i IARPP, The International Association for Relational Psychoanalysis & Psychotherapy 

Den relationellt inriktade psykoterapin är idag en väl internationellt etablerad psykoterapiform. Den Legitimationsgrundande Psykoterapeut utbildningen i Relationell Psykoterapi ges bland annat vid Linköpings Universitet.