Menfors Psykologtjänst

                                                                                                                              

Utbildning

 

 

Jag har kunskap i och erfarenhet från processinriktat behandlingsarbete och psykiatriskt behandlingsarbete med framförallt ungdomar, unga vuxna, jag har även mångårig erfarenhet från offentlig vuxenpsykiatrisk verksamhet och psykoterapimottagning för ungdomar/unga vuxna. 

Yrkeserfarenhet som psykolog/psykoterapeut från bl.a. verksamheter inom beroendevård med fokus ungdomar, ungdomsmottagning, psykoterapimottagning för ungdomar, psykiatrisk öppen- som slutenvård för vuxna och ungdomar, och behandlingsinstitutioner i såväl offentlig som privat regi.

 

Jag erbjuder regelbundet uppdragsutbildningar inom olika områden. Innehåll och upplägg för utbildningar förhandlas fram och anpassas med varje enskild uppdragsgivare, där fokus läggs vid behov och vad som är möjligt att erbjuda.

Företaget har Kontinuerlig uppföljning och kvalitetsäkring gentemot avtal och uppdragsgivare. 

 

 

Exempel på sammanhang och ämnen för tidigare föreläsningar;

 

 • Ungdomar / unga vuxna, utvecklingskriser och eller psykisk ohälsa
 • Missbruk och Psykisk ohälsa.
 • 'Narkotikamissbruk & ungdomar' inom kursen Missbrukspsykologi som ges vid Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet.
 • Miljöterapi, ungdomar och relationens betydelse vid privata HVB enheter och psykiatrisk slutenvård.
 • Utvecklings- och behandlingstänkande vid arbete med ungdomar / unga vuxna.
 • Utbildning för habiliteringspersonal inom funktionshinder.
 • Miljöterapi inom psykiatrisk slutenvård vid psykostillstånd.
 • Metakognition och kognitiva funktionsnedsättningar vid psykostillstånd.  
 • Föreläsningar ang. autismspektrumstörning / aspergers syndrom, med fokus på nutida forskning bl.a. svårigheterna med metakognition, intersubjektivitet, mentaliseringsförmåga.
 • Föredrag kring vad som är verksamt vid behandlingsarbete med missbrukande ungdomar / unga vuxna vid 'Nordiska Unga Vuxna Dagarna 2009'.

 

 

 

 

Exempel på några olika sammanhang och ämnen för tidigare genomförda uppdragsutbildningar;

 

Miljöterapi

Sammanhållna uppdragsutbildningar och föreläsningsserier till personalgrupper angående Miljöterapi vid olika typer av institutionsenheter som; psykiatrisk slutenvård, HVB hem för låg- och mellanstadiebarn / ungdomar / unga vuxna, inom missbruksvård och liknande.

 

 

 

Habiliteringsarbete med människor med Autismspektrumstörning/Aspergers syndrom

Detta är en återkommande och sammanhållen uppdragsutbildning som företaget erbjuder. Målgrupp för denna utbildning är personal på behandlings- och habiliteringsenheter och gruppboenden samt personal som jobbar med daglig verksamhet som riktar sig mot människor med autismspektrumstörning / Aspergers syndrom.

Målsättning med utbildningen är;

 • Att skapa förståelse för autismspektrumstörning / aspergers syndrom, utifrån aktuell forskning och erfarenhets baserad kunskap
 • Att stödja förståelsen för personalens arbetsuppgifter vid arbete med människor med autism utifrån ett humanistiskt perspektiv
 • Att stödja förståelsen av de olika påverkansfenomen personalen upplever, individuellt som i grupp

 

 

 

 

   

  För mer information, vänligen kontakta mig;

  Mobiltelefon: 0706 303 652

  Mejladress: magnus.menfors@gmail.com

   

   

   

  Publicerat 

   

   

  Jag har skrivit ett kapitel i;

   

  Claudia Fahlke (red.) (2012) HANDBOK i MISSBRUKSPSYKOLOGI. LIBER.

  Kap. 35 Magnus Menfors.Att möta och samtala med ungdomar som missbrukar. sid 460 - 471

   

   

   

  Magisteruppsats:

  "Bedömning som psykoterapiprocess vid den inledande kontakten med ungdomar"

   

  Linköpings Universitet 2008

   

  Finns att ladda hem via:

  http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:217987

   

   

   

   

   

   

   

  • menforspsykologtjanst.se © 2009 • Magnus Menfors leg Psykolog, leg Psykoterapeut •