Menfors Psykologtjänst

 

Psykoterapi

                                                                                                                                                                                                                    

Vi möter alla under livets gång personliga bekymmer och händelser som kan vara svåra att hantera på egen hand. I olika perioder i livet kan vi uppleva känslomässiga problem som hindrar och begränsar oss, vi kan uppleva tillvaron som meningslös och tom, det kan ske stora livshändelser och förändringar som påverkar oss kraftigt.

Det händer att dessa svårigheter är svåra att komma tillrätta med på egen hand, då kan det vara bra att tala med en person som är professionell, en legitimerad psykolog och eller en legitimerad psykoterapeut.

 

Det kan vara en mängd olika anledningar till att någon söker kontakt, exempelvis;

 • Relationsproblem i privatliv och eller yrkesliv
 • Livskriser, sorg och förluster av olika slag, t.ex. efter anhörigs död, en sjukdomsupptäckt eller egen operation
 • Existentiella livskriser
 • Livsleda, brist på engagemang
 • Ångest som påverkar livssituationen
 • Trötthet, kroppsliga besvär
 • Negativ självbild
 • Sexuella problem
 • Upplevelse av otillfredställelse med livssituationen som helhet
 • Olika symtom som kan vara svåra att själv hantera som; depression, självmordstankar, ångest- panikkänslor, fobier, tvångstankar, stress, sorgreaktioner, krisreaktioner
 • Det kan även vara så att du har erfarenheter av att varit utsatt för svåra händelser tidigare i ditt liv, som sexuella övergrepp, våldsstituationer eller andra svåra händelser, som fortsatt upplevs som plågsamma

 

Psykoterapi är en behandling i form av regelbundna samtal under en kortare eller längre tid, allt från några tillfällen till en längre tidsperiod. Tidslängden och frekvensen är beroende av problematiken och även upplägget för behandlingen, som gemensamt formulerats och där utgångspunkten är din situation och dina behov. Behandlingen genomförs utifrån en överenskommelse mellan psykoterapeuten och patient, där det finns en tydlig överenskommelse kring tider, arvoden, frekvensen för kontakten och psykoterapins längd är fastställda.

 

Psykoterapi kan syfta till att öka din egen förståelse och stödja möjligheten att hantera och eventuellt förändra din livssituation. Men syftet med psykoterapi är personlig och upplevs olika.

 

Om du undrar om psykoterapi kan vara ett alternativ för dig, kan jag erbjuda dig ett kortare informationssamtal.

 

 

Relationell psykoterapi. Jag är utbildad i och utgår i mitt arbete från den relationellt inriktade psykoterapin.

Den relationellt inriktade psykoterapin är idag en väl internationellt etablerad psykoterapiform. Den legitimationsgrundande utbildningen i Relationell psykoterapi ges idag vid Linköpings Universitet och är godkänd av Högskoleverket vid deras senaste granskning (Rapport 2007:30 R)

 

Korttidspsykoterapi. En kortare och tidsbegränsad psykoterapikontakt kan vara ett bra alternativ när problematiken är mer avgränsad. Många gånger kan ett fåtal fokuserade samtal hjälpa till att förstå vad som hindrar och skapa möjlighet till förändring.

Relationell korttidspsykoterapi (BRT – Brief Relational Therapy) är en etablerad form av korttidsbehandling, utbildning ges vid Linköpings universitet.

 

Jag har lång erfarenhet av att möta människor som varit utsatta för svåra livshändelser som sexuella övergrepp, våldssituationer eller andra svåra händelser, som påverkar individen i dennes dagliga liv.

 

 

Verksamheten lyder under Hälso- och sjukvårdslagen, sekretesslagen och journalföringslagen då behandlingen bedrivs av legitimerad personal.

 

För mer information, vänligen kontakta mig;

 

Mobiltelefon: 0706 303 652

Mejladress: magnus.menfors@gmail.com

 

Mottagning Adress

Magnus Menfors

Menfors Psykologtjänst

Nordenskiöldsgatan 19
413 09 Göteborg

tfn 031 - 42 22 76

(Spårvagnshållplats: Olivedalsgatan)

 

• menforspsykologtjanst.se © 2009 • Magnus Menfors leg Psykolog, leg Psykoterapeut •